Belastningsbesvär: fastställa och förebygga risker för kvinnor, migrerande arbetstagare och hbti-personer

Keywords:

Europas arbetskraft blir allt mer blandad genom att särskilda grupper av arbetstagare, såsom kvinnor, migrerande arbetstagare och hbti-personer i allt högre grad deltar i arbetsmarknaden.

I det här informationsbladet uppmärksammas att dessa grupper är mer utsatta för vissa risker än andra arbetstagare. Dessa risker, som inbegriper trakasserier, otrygga anställningar och låga löner, är förknippade med ökad sannolikhet att utveckla belastningsbesvär.

Att ta hänsyn till frågor som rör kön och mångfald i riskbedömningen är nyckeln till friska och produktiva arbetsplatser. I informationsbladet ges exempel på initiativ och företagspraxis som syftar till att förebygga risker kopplade till belastningsbesvär bland dessa grupper av arbetstagare.

Ladda ner in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |