E-fact 46: Främjande av psykisk hälsa inom hälso- och sjukvårdssektorn

Keywords:

Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO, 2005) kan psykosociala problem leda till sjukdomar, skador, stigmatisering, isolering och till och med döden. De kan också få omfattande konsekvenser för arbetsgivaren, genom att till exempel produktiviteten och arbetsmoralen minskar. Vårdpersonal är särskilt utsatt för sådana psykiska hälsorisker (Världshälsoorganisationen [WHO], 2004). Därför är det viktigt och till mycket stor nytta att investera i främjande av den psykiska hälsan i denna sektor.

Ladda ner in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Fler publikationer om detta ämne