You are here

I fokus
23/10/2017

Europeiska arbetsmiljöveckan 2017 betonar vikten av ett sunt åldrande på arbetsplatsen.

Under Europeiska arbetsmiljöveckan (den 23–27 oktober 2017) samverkar många partner i kampanjen för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet för att främja hållbart arbete och sunt åldrande. Med tanke på att arbetstagare lämnar arbetsmarknaden vid i genomsnitt 61 års ålder – vilket är mycket yngre än den genomsnittliga pensionsåldern (65 år) i EU – är sunda och säkra arbetsplatser genom hela arbetslivet avgörande för att upprätthålla Europas arbetskraft. EU-Oshas nationella kontaktpunkter, officiella kampanjpartner och kampanjmediepartner stöder veckan med många aktiviteter.

Läs pressmeddelandet

Följ Europeiska arbetsmiljöveckan på Facebook

Ta reda på mer om kampanjen för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet