EU-omfattande opinionsundersökningar om arbetsmiljöfrågor

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

I våra opinionsundersökningar fokuserar vi i första hand på arbetstagarnas åsikter. Vi kan få fram tillförlitliga, EU-omfattande uppgifter om den allmänna opinionen på arbetsmiljöområdet.

Att delta i undersökningarna får människor att tänka efter, vilket bidrar till att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor. Resultaten visar hur viktigt det är med en bra arbetsmiljö och att arbetsmiljön har betydelse för folkhälsan liksom för företagens lönsamhet och framgång. Genom att utföra opinionsundersökningar runtom i Europa ger vi människor möjlighet att göra sin röst hörd. Resultaten hjälper oss att förstå åsiktsskillnader mellan personer av olika ålder, kön och utbildningsnivå och som är verksamma inom olika sektorer, företag av olika storlek osv.

Opinionsundersökningarna kan också bidra till att vi upptäcker nya och framväxande risker som vi behöver undersöka ytterligare. Förhoppningsvis kan framtida opinionsundersökningar bidra till att viktiga frågor undersöks och ligga till grund för framtida kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv.

Syften

Opinionsundersökningar utförs för att

  • ge underlag till EU-Oshas årliga förvaltningsplaner,
  • ge en värdefull inblick i vad arbetstagarna tycker,
  • öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor runtom i Europa, liksom om sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa,
  • uppmuntra till en diskussion om arbetsmiljön,
  • kunna tillhandahålla användbara nationella data till kontaktpunkter och stärka samarbetet,
  • ge arbetsmiljöfrågorna ökat fokus i medierna.

Resultaten från våra opinionsundersökningar kan väcka debatt och diskussion på arbetsplatserna och vara informativa för beslutsfattare på nationell nivå och EU-nivå.

Tidigare opinionsundersökningar

Hittills har flera opinionsundersökningar utförts för att stödja EU:s arbetsmiljömål, som bland annat omfattar följande:

  • Öka arbetstagarnas medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor.
  • Ge råd och information om hur man anpassar sig till en åldrande arbetskraft.
  • Främja förebyggandet av risker på arbetsplatser och andra ställen.
  • Bidra till att arbetsrelaterad stress i allt högre grad erkänns som en organisatorisk fråga.

Se resultaten från våra tidigare opinionsundersökningar:

Andra relevanta EU-källor

För att få en ännu mer omfattande bild av vad folk tycker om arbetsmiljöfrågorna kan du också gå till dessa informationskällor: