Pulsen på arbetsmiljön – arbetsmiljöläget efter pandemin

Keywords:

I denna rapport presenteras resultaten av enkäten ”Flash Eurobarometer – pulsen på arbetsmiljön” som EU-Osha beställt för att få inblick i hur det står till med arbetsmiljön efter pandemin.

Ett representativt urval på över 27 000 anställda intervjuades i april och maj 2022 i alla EU-länder samt Island och Norge. Frågorna handlade om påfrestningar på den psykiska och fysiska hälsan och vikten av arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen.

I enkäten fanns också frågor om användningen av digital teknik i arbetet och dess inverkan på arbetstagarnas välbefinnande.

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne