Luxembourg: Pulsen på arbetsmiljön 2022: Arbetsmiljön efter pandemin

Keywords:

I denna landrapport presenteras resultaten av enkäten ”Flash Eurobarometer – pulsen på arbetsmiljön” som EU-Osha beställt för att få inblick i hur det står till med arbetsmiljön efter pandemin.

Intervjuer med arbetstagare ägde rum i april och maj 2022. Frågorna handlade om påfrestningar på den psykiska och fysiska hälsan och vikten av arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen.

Ladda ner in: de | en | fr |