Summary - Sztuczna inteligencja na potrzeby zarządzania pracownikami: przegląd

Keywords:

Dane dotyczące pracowników i sposobu, w jaki wykonują oni pracę, są gromadzone w czasie rzeczywistym przez sztuczną inteligencję (AI) i wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych lub półautomatycznych decyzji zarządczych w miejscu pracy. Nieodwracalne, coraz powszechniejsze korzystanie z systemów zarządzania pracownikami opartych na sztucznej inteligencji (ang. AI-based worker management, AIWM) stwarza możliwości, lecz również zagrożenia i stawia pracowników przed pewnymi wyzwaniami.

Raport przedstawia cechy charakterystyczne tych nowych form zarządzania pracownikami, skutki ich stosowania w miejscach pracy dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników, oraz sposoby, w jaki kwestie te są poruszane na szczeblu badawczym, politycznym i praktycznym. Zawiera on również zalecenia w zakresie polityki, badań i wdrażania dotyczące rozwoju i stosowania systemów AIWM uwzględniających aspekty społeczno-kulturowe w miejscu pracy.

Pobierz in: de | en | et | fi | fr | hr | nl |