Sztuczna inteligencja na potrzeby zarządzania pracownikami: istniejące i przyszłe przepisy

Keywords:

Systemy zarządzania pracownikami oparte na sztucznej inteligencji (AIWM) mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan pracowników.

W tym dokumencie orientacyjnym omówiono, w jaki sposób istniejące i proponowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, zarządzania danymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na poziomie unijnym i krajowym mogą złagodzić ewentualne negatywne skutki korzystania z systemów AIWM dla BHP.

Zawarto w nim również zalecenia dotyczące ograniczenia zagrożeń związanych z opracowywaniem i stosowaniem systemów AIWM. 

Pobierz in: en | sl |