Sztuczna inteligencja na potrzeby zarządzania pracownikami: mapowanie definicji, zastosowań i skutków

Keywords:

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI) zakłócają funkcjonowanie miejsc pracy. W tym dokumencie orientacyjnym przeanalizowano te zakłócenia i ich potencjalne skutki dla pracowników.

Podano w nim definicję zarządzania pracownikami opartego na sztucznej inteligencji (AIWM), przedstawiono przegląd, w jaki sposób AIWM jest wdrażane i przez kogo oraz wyjaśniono zagrożenia i możliwości związane z BHP pracowników w trakcie korzystania z tych systemów.

Dokument ten przedstawia wyniki przeprowadzonego przez EU-OSHA badania na temat AIWM i jego skutków dla BHP, w oparciu o przegląd piśmiennictwa, wywiadów pogłębionych z ekspertami, konsultacje z krajowymi punktami centralnymi oraz analizę danych pochodzących z Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER -3).

Pobierz in: en | lt |