Hiszpania: Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi w europejskich mikro- i małych przedsiębiorstwach – dane jakościowe z trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019)

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono przypadek Hiszpanii w jakościowym badaniu uzupełniającym w ramach trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019), dotyczącego zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w mikro- i małych przedsiębiorstwach (MMP). Przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownicy MMP, z którymi przeprowadzano wywiad, często nie mieli wiedzy na temat krajowych lub sektorowych polityk dotyczących ogólnie pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza zagrożeń psychospołecznych.

Wyniki badania potwierdziły, że zagrożeniom psychospołecznym w MMP poświęcało się mniej uwagi niż obawom o zagrożenia i ochronę zdrowia fizycznego, oraz że kultura w miejscu pracy była kluczowym czynnikiem w zarządzaniu zagrożeniami psychospołecznymi. Co ciekawe, pandemia COVID-19 skłoniła niektóre przedsiębiorstwa do wdrożenia środków, mających na celu zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym związanym z pracą zdalną.

Niniejsze badanie podkreśla potrzebę podniesienia świadomości na temat zagrożeń psychospołecznych zarówno wśród kadry kierowniczej, jak i pracowników przedsiębiorstw. Konieczne jest również dalsze angażowanie pracowników w rozpoznawanie zagrożeń psychospołecznych i we wdrażanie środków zaradczych.

Pobierz in: en