Polska: Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi w europejskich mikro- i małych przedsiębiorstwach – dane jakościowe z trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019)

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono przypadek Polski w jakościowym badaniu uzupełniającym w ramach trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019), dotyczącego zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w mikro- i małych przedsiębiorstwach (MMP). Wyniki wskazują, że MMP w Polsce charakteryzuje niski poziom świadomości i odpowiednich mechanizmów zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym oraz reagowania na nie. W sprawozdaniu krajowym przedstawiono wyniki w kontekście pandemii COVID-19.

W badaniu wskazano, że działania w zakresie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy w polskich MMP w dużym stopniu wynikają z obawy przed inspekcjami. Świadomość zagrożeń psychospołecznych, również w odniesieniu do zobowiązań prawnych, jest stosunkowo niska. Przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownicy MMP, z którymi przeprowadzano wywiad, wskazują na nieliczne działania w ramach procedur i mechanizmów zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi.

Podsumowując, w badaniu wykazano potrzebę zwracania większej uwagi na dobrostan psychospołeczny oraz znacznej poprawy w zakresie zagrożeniami psychospołecznymi wśród MMP w Polsce.

Pobierz in: en