Dania: Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi w europejskich mikro- i małych przedsiębiorstwach – dane jakościowe z trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019)

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono przypadek Danii w jakościowym badaniu uzupełniającym w ramach trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019) dotyczącego zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w mikro- i małych przedsiębiorstwach. Wyniki niniejszego badania w znacznym stopniu pokrywają się z wynikami badania ESENER 2019 w zakresie zagrożeń psychospołecznych w Danii, a dodatkowo badanie podkreśla wpływ pandemii COVID-19, widoczny w odpowiedziach przedstawicieli kadry kierowniczej i pracowników.

W mikro- i małych przedsiębiorstwach biorących udział w badaniu, najważniejszymi czynnika ryzyka psychospołecznego według kadry kierowniczej i pracowników było przeciążenie pracą i stres związany z pracą. Jako główne powody działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy podano spełnianie oczekiwań pracowników oraz dbanie o ich dobrostan.

Podejście do kultury pracy w Danii ma kilka wyraźnie mocnych stron, niemniej w niektórych obszarach zdołano zidentyfikować pewne problemy. Skuteczność ocen ryzyka w miejscu pracy można dodatkowo wzmocnić poprzez lepszy proces wdrażania działań następczych i zarządzania nimi.

Pobierz in: en