Holandia: Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi w europejskich mikro- i małych przedsiębiorstwach – dane jakościowe z trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019)

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono przypadek Holandii w jakościowym badaniu uzupełniającym w ramach trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019) dotyczącego zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w mikro- i małych przedsiębiorstwach. Wywiady z przedstawicielami kadry kierowniczej i pracownikami przeprowadzone w 30 mikro- i małych przedsiębiorstwach pokazują, że najczęstszym zagrożeniem psychospołecznym jest stres związany z pracą pod presją czasu. W sprawozdaniu przedstawiono wyniki w kontekście pandemii COVID-19.

Większość podmiotów nie przeprowadziła ocen ryzyka dla zagrożeń psychospołecznych. Przedsiębiorstwa opierały się raczej na praktycznym podejściu do zarządzania tymi zagrożeniami, a nie na pisemnych procedurach. Uznano, że najskuteczniejszą metodą zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi jest utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami.

Według pracodawców głównym czynnikiem wpływającym na świadomość zagrożeń psychospołecznych i zarządzanie nimi jest dobrostan pracowników. Większość kadry kierowniczej uznała, że główną przeszkodą w skutecznym przeciwdziałaniu zagrożeniom psychospołecznym jest fakt, że szefowie nie mają wystarczającej wiedzy o tym, czego doświadczają ich pracownicy.

Pobierz in: en