Strategia norweskiej Inspekcji Pracy oparta na ryzyku: wspieranie zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (przypadek NO1)

Keywords:

Norweski Urząd Inspekcji Pracy odpowiada za nadzorowanie ponad 220 000 przedsiębiorstw na lądzie, w zakresie promowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejsze studium przypadku opisuje strategię opartą na ryzyku, którą urząd stosuje w celu optymalizacji planów kontroli i osiągnięcia tego celu.

Korzystając z szeregu źródeł informacji, takich jak informacje poufne czy oficjalne raporty, inspektorzy wykorzystują strategię – i swoją wiedzę specjalistyczną – aby dotrzeć do branż, przedsiębiorstw i pracowników stojących w obliczu największego ryzyka. Strategia obejmuje różne wyzwania związane ze środowiskiem pracy i jest potencjalnie możliwa do przeniesienia, wnosząc nową wartość w proceduryw państw członkowskich UE.

Pobierz in: en