Doświadczenia Norwegii i wnioski wyciągnięte z pandemii COVID-19: wspieranie przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (przypadek NO3)

Keywords:

Kiedy wybuchła pandemia COVID-19, około połowa norweskich pracowników kontynuowała pracę w swoim stałym miejscu pracy. Norweski Urząd Inspekcji Pracy został poproszony o udzielenie wsparcia i promowanie zgodności z nowymi przepisami dotyczącymi kontroli zakażeń

W niniejszym studium przypadku przedstawiono, w jaki sposób urząd przyczynił się do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, oferując doradztwo w zakresie zgodności z przepisami w norweskich miejscach pracy, również dla pracowników migrujących. Urząd wprowadził zmiany w swoich praktykach kontrolnych i przyjął platformy cyfrowe, aby dotrzeć zarówno do przedsiębiorstw, jak i do ich pracowników.

Pobierz in: en