Norweskie służby BHP: wspieranie zgodności z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (przypadek NO5)

Keywords:

Norweska ustawa o ochronie środowiska pracy wymaga od niektórych branż posiadania służb BHP. Norweski urząd Inspekcji Pracy sprawdza, czy przedsiębiorstwa przestrzegają tego wymogu i czy BHP stosuje się zgodnie z przeznaczeniem.

Niniejsze studium przypadku ujawnia, że sposób w jaki przedsiębiorstwa i służby BHP współpracują w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) zasadniczo się różni. Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie środowiska nie koncentrują się już na kwestiach osobistej opieki zdrowotnej, lecz na świadczeniu przedsiębiorstwom pomocy w ich systematycznej pracy z BHP. Dzięki temu przedsiębiorstwa muszą teraz korzystać z wiedzy służb BHP do oceny ryzyka.

Pobierz in: en