Współpraca międzyagencyjna Norwegii w zakresie zwalczania przestępczości: wspieranie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (przypadek NO2)

Keywords:

Współpraca międzyagencyjna Norwegii w zakresie zwalczania przestępczości rozwinęła się z inicjatywy rządowej służącej rozwiązaniu problemów związanych z przestępczością zawodową i tzw. dumpingiem socjalnym. W niniejszym studium przypadku przeanalizowano, w jaki sposób współpraca dotyczy naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (przestępczość związana z pracą) oraz zabezpieczenia BHP dla pracowników zagranicznych (dumping socjalny).

Współpraca czterech uczestniczących agencji stwarza pewne wyzwania, takie jak wymiana informacji i brak wspólnego systemu informatycznego. Udało się jednak wzmocnić walkę z przestępczością związaną z pracą.

Pobierz in: en