Jak Norwegia promuje przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: rola inspekcji pracy i służb prewencyjnych

Keywords:

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badań na temat roli, jaką Urząd Inspekcji Pracy oraz służby prewencyjne w Norwegii odgrywają w promowaniu przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Opisano w nim obecną strategię Norwegii w zakresie BHP i przedstawiono wyniki sześciu tematycznych studiów przypadku.

W ostatnich latach, w tym podczas pandemii, w Urzędzie wprowadzono istotne zmiany, które przyczyniły się do poprawy promowania i egzekwowania przestrzegania przepisów BHP. W raporcie omówiono również możliwość przeniesienia różnych działań służących poprawie BHP w Norwegii do innych krajów.

Pobierz in: en