Egzekwowanie przepisów i doradztwo prowadzone przez norweski Urząd Inspekcji Pracy – rozważania i możliwość ich zastosowania w innych miejscach

Keywords:

W niniejszym dokumencie orientacyjnym przedstawiono cztery główne działania prowadzone przez norweski Urząd Inspekcji Pracy. Wszystkie te działania mogą zostać przeprowadzone również w państwach członkowskich UE.

Po pierwsze, strategia Urzędu oparta na analizie ryzyka jest bardzo skuteczna, jeżeli wykorzystywane są wszystkie dostępne środki. Po drugie, sukcesy międzyagencyjnej współpracy w zwalczaniu przestępczości przypisuje się wspólnej lokalizacji uczestniczących agencji, ponieważ dzięki niej wymiana informacji jest skuteczniejsza. Obsługa telefoniczna jest doskonale działa dzięki zespołowi złożonemu z przedstawicieli różnych zawodów oraz wprowadzeniu chatbota. W dokumencie przedstawiono także wnioski z pandemii COVID-19.

Pobierz in: en