Zewnętrzne usługi prewencyjne w Norwegii - rozważania i możliwość ich zastosowania w innych miejscach

Keywords:

Niniejszy dokument orientacyjny skupia się na roli zewnętrznych służb prewencyjnych w Norwegii w dwóch obszarach działalności: służbie medycyny pracy oraz systemie regionalnych przedstawicieli ds. bezpieczeństwa (RVO). Wspierają one przestrzeganie przepisów oraz praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program służby medycyny pracy przyczynia się do poprawy sytuacji w norweskich miejscach pracy. Program RVO oczywiście przewiduje różne warunki dla poszczególnych branż. Zapewnia jednak, że w firmach działa wybrany i odpowiednio przeszkolony przedstawiciel ds. bezpieczeństwa. Omówiono również możliwość zastosowania ich w innych krajów europejskich.

Pobierz in: en