Streszczenie: Argumenty biznesowe na poparcie BHP: analizy kosztów i korzyści interwencji w małych i średnich przedsiębiorstwach

Keywords:

Niniejszy dokument zawiera analizę ekonomicznych aspektów interwencji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Po pierwsze, zidentyfikowano i zbadano analizy przypadków dostępne w istniejącej literaturze. Po drugie, opracowano 13 nowych analiz dotyczących inicjatyw BHP w europejskich MŚP, przy czym dla każdej interwencji opracowano uzasadnienie biznesowe według wspólnego modelu. Zbadane interwencje BHP były zasadniczo korzystne, dlatego te nowe analizy przypadków stanowią użyteczne narzędzie dające właścicielom i zarządom MŚP wgląd w potencjalne korzyści wynikające z poprawy BHP oraz kluczowe czynniki związane z prowadzeniem analizy kosztów i korzyści.

Pobierz in: da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | lt | nl | pl |