Przygotuj się do Europejskiego Roku Umiejętności i dołącz do działań EU-OSHA na rzecz bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy

Image

© alotofpeople - stock.adobe.com

Komisja Europejska uruchomi Europejski Rok Umiejętności podczas Dnia Europy, 9 maja 2023 r. Założeniem Roku Umiejętności, który potrwa do 9 maja 2024 r., jest podniesienie świadomości na temat znaczenia umiejętności dla zatrudnienia, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

EU-OSHA aktywnie uczestniczy w tym roku dzięki projektowi OSHVET, którego celem jest propagowanie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wśród nauczycieli i uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Przygotowanie umiejętności pracowników do cyfrowej transformacji pracy jest również ważnym elementem kolejnej kampanii EU-OSHA na lata 2023-2025 „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”.

Ponadto opracowany przez EU-OSHA projekt OiRA, dzięki ponad 330 narzędziom sektorowym, daje możliwość nauki przeprowadzania prostej oceny ryzyka, która jest niezbędnym początkiem zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.

Zróbmy krok w kierunku bezpieczniejszego i zdrowszego środowiska pracy z EU-OSHA!

Dowiedz się więcej na temat Europejskiego Roku Umiejętności i znajdź wydarzenia oraz działania w twojej okolicy.

Weź udział w transmitowanej na żywo imprezie inauguracyjnej, festiwalu Europejskiego Roku Umiejętności, która odbędzie się 9 maja 2023 r. od godz. 14.00 do 15.30 czasu środkowoeuropejskiego.