Oferty pracy

EU-OSHA oferuje pracownikom stymulujące i wielonarodowe środowisko pracy. Nasze biura znajdują się w tętniącym życiem kulturalnym mieście Bilbao.

Pracownicy EU-OSHA wykonują bardzo zróżnicowane zadania, ale wszyscy – od kierowników projektów po rzeczników prasowych i administratorów – dysponują umiejętnościami, pasją oraz entuzjazmem, których potrzebujemy, aby uczynić Europę bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej produktywnym miejscem pracy.

Dodatkowe informacje o możliwościach pracy w Unii Europejskiej zamieszczono na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO).

 

Who we employ

O pracę w EU-OSHA mogą ubiegać się obywatele 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (strony porozumienia EOG).

EU-OSHA is an equal opportunity employer. We consider candidates for employment without distinction on the grounds of gender, colour, racial, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, nationality, age, sexual orientation or gender identity.

Oświadczenie o ochronie danych EU-OSHA dotyczące procedur wyboru i rekrutacji: BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IS - IT - LT - LV - MT - NL - NO - PL - PT - RO - SK - SL - SV 

EU-OSHA jest pracodawcą stosującym zasadę równości szans. Kandydatury rozpatrujemy bez rozróżnienia na: płeć, kolor skóry, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wiarę, przekonania polityczne i inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, miejsce urodzenia, niepełnosprawność, narodowość, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

 

Decyzja EU-OSHA w sprawie zatrudnienia pracowników kontraktowych

Warunki pracy i warunki umowne pracowników EU-OSHA opierają się na regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Agencja zatrudnia przede wszystkim pracowników na czas określony i pracowników kontraktowych.

  Pracownicy zatrudnieni na czas określony

Stanowiska pracowników zatrudnionych na czas określony klasyfikuje się na podstawie zakresu i znaczenia obowiązków wymaganych w:

 • grupie funkcyjnej – administratorzy (AD): obejmującej dwanaście grup zaszeregowania od AD 5 do AD 16 odpowiadających obowiązkom technicznym, administracyjnym, doradczym, językowym i naukowym;
 • grupie funkcyjnej – asystenci (AST): obejmującej jedenaście grup zaszeregowania od AST 1 do AST 11 odpowiadających obowiązkom wykonawczym, technicznym i biurowym.
 • Pracownicy kontraktowi

   Czas obowiązywania umów zawartych z pracownikami kontraktowymi różni się w zależności od potrzeb Agencji.
   Stanowiska pracowników kontraktowych klasyfikowane są według czterech grup funkcyjnych odpowiadających zadaniom i obowiązkom przewidzianym dla danego stanowiska:

 • Grupa funkcyjna IV: obejmuje sześć grup zaszeregowania odpowiadających zadaniom administracyjnym, doradczym, językowym i równoważnym zadaniom technicznym
 • Grupa funkcyjna III: obejmuje pięć grup zaszeregowania odpowiadających zadaniom wykonawczym, redakcyjnym, księgowym i innym równoważnym zadaniom technicznym
 • Grupa funkcyjna II: obejmuje cztery grupy zaszeregowania odpowiadające zadaniom biurowym i pracom sekretarskim, prowadzeniu biura i innym równoważnym zadaniom
 • Grupa funkcyjna I: obejmuje trzy grupy zaszeregowania odpowiadające pracy fizycznej i pomocy w zadaniach administracyjnych
 • Pracownicy kontraktowi, z którymi zawarto umowę na okres co najmniej jednego roku, muszą odbyć następujące okresy próbne. Jeżeli czas obowiązywania umowy nie przekracza dwunastu miesięcy, pracownicy kontraktowi mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbycia okresu próbnego.

  Reserve lists

  Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

  For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

  Vacancies - Open

  Vacancies - Evaluation underway

  Vacancies - Completed

  Spontaneous applications

  Niestety w związku z dużą liczbą zgłoszeń spontanicznych otrzymywanych przez Agencję nie możemy poświęcić niezbędnej uwagi wszystkim kandydatom. Dlatego zalecamy przesyłanie zgłoszeń wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę lub w ramach opublikowanej procedury rekrutacyjnej.

  Proszę pamiętać, że nie potwierdzamy otrzymania spontanicznych podań o pracę lub staż.

  Enquiries

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem HR pod adresem: osha.europa.eu

  Zapytania listowne prosimy przesyłać na adres: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Hiszpania

  Share this on: