Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Arbeidstakere med psykiske lidelser i et digitalisert arbeidsliv: utfordringer, muligheter og behov

Keywords:

Artikkelen inneholder en oversikt over hvordan arbeidstakere med diagnostiserte og udiagnostiserte psykiske lidelser takler jobb, teknologi/digitalisering og relasjonelle krav forskjellig. På grunn av stigmatisering er det ofte vanskelig for arbeidstakere å fortelle om psykiske lidelser på jobben. Derfor bør arbeidsgivere stimulere til en endring av denne kulturen der fortrolighet og tillit står i sentrum.

Covid-19-pandemien hadde dessuten en viktig innvirkning på spredningen av digitalisert arbeid (særlig hjemmekontor) og på økningen av psykiske lidelser. Artikkelen understreker at det trengs individuelt tilpassede strategier, tillitsbygging og generell anerkjennelse gjennom tilstrekkelig støtte fra regelverk og organisasjon. Det blir stadig viktigere å fremme forskning på området for å sikre at behovene til arbeidstakere med psykiske lidelser blir ivaretatt i et arbeidsliv i endring.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet