Ubemannede luftfartøy: konsekvenser for arbeidsmiljø og helse

Keywords:

Bruken av ubemannede luftfartøyer (UAV) vokser på tvers av sektorer takket være deres særegne egenskaper og løfte om mer effektive arbeidsprosesser. Integrering av dem på arbeidsplassene byr imidlertid også på utfordringer når det gjelder sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Denne diskusjonsartikkelen utforsker relaterte problemstillinger og identifiserer mangler i forskningen med sikte på å fremme litteraturen om arbeidsmiljøproblemer og konsekvenser for arbeidstakere som arbeider med UAV-er. Det gis anbefalinger til interessenter som retter seg mot å løse problemer på arbeidsplassen, og som også kan forhindre at utviklingen på området bremses.

Last ned in: en