På vei mot et aldersvennlig arbeidsliv i Europa: et livsløpsperspektiv på arbeid og aldring fra EU-byråer

Keywords:

Denne rapporten trekker frem forskjellige utfordringer forbundet med en aldrende arbeidsstyrke og vurderer ulike innovative løsninger. EU-OSHA har samordnet rapporten, i samarbeid med Cedefop, EIGE og Eurofound, og hvert av EU-byråene fokuserer på hvert sitt aspekt ved de demografiske endringene og deres implikasjoner for sysselsetting, arbeidsvilkår og arbeidstakernes helse og utdanning.

Rapporten ser nærmere på arbeidsvilkår, presenterer eksempler på politikk som fremmer helse og sikkerhet for en aldrende arbeidsstyrke, betrakter temaet ut fra et kjønnsperspektiv og undersøker hvordan yrkesrettet opplæring og livslang læring kan fremme aktiv aldring på arbeidsplassen.

 

Last ned in: en