Workforce_diversity_MSDs_facts_figures_summary.pdf

Resymé - Forebygging av muskel- og skjelettlidelser i en mangfoldig arbeidskraft: risikofaktorer blant kvinner, migranter og LHBTI-arbeidere

Keywords:
Denne rapporten undersøker forekomsten av muskel- og skjelettlidelser og de tilknyttede fysiske, psykososiale, individuelle og organisatoriske risikofaktorene i tre spesifikke grupper av arbeidere: kvinner, migranter og LHBTI-arbeidere. Den tar opp hvorfor arbeidstakere i disse gruppene oftere blir utsatt for muskel- og skjelettlidelsesrelaterte risikofaktorer, og rapporterer en høyere forekomst av helseproblemer, inkludert muskel- og skjelettlidelser, enn andre arbeidstakere.
Feltarbeid som består av intervjuer med eksperter, fokusgrupper med arbeidere og grundig analyse av casestudier, støtter og utfyller og videre kvalifiserer dagens bevisbase.
Til slutt foreslås anbefalinger for policyer for å håndtere helserisikoer og forhindre muskel- og skjelettlidelser i hver av de tre gruppene.
Last ned in: da | el | en | fr | nl | no | pt |