Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet: ressurser for utforming, implementering og bruk på arbeidsplassen

Keywords:

Bedrifter med en sterk sikkerhets- og helsekultur er mer sannsynlig å identifisere farer og iverksette tiltak for å unngå dem. Nye overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) bruker digital teknologi for å vurdere risiko og minimere skader. Men suksess avhenger av informasjon.

Denne rapporten utforsker viktigheten av ressurser på arbeidsplassen – fra informasjon om formålet med nye HMS-overvåkingssystemer til implementeringsinstruksjoner og ergonomiske veiledninger. Eksempler på beste praksis fremhever måter å lykkes på ved integreringen av nye HMS-overvåkingssystemer på arbeidsplassen. 

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet