Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: implementering på arbeidsplassen

Keywords:

Eksisterende HMS-prosedyrer kan ikke bare erstattes av nye digitale systemer for arbeidsmiljøovervåking. En vellykket innføring av digitale overvåkingssystemer avhenger av riktig implementering, inkludert støttende arbeidsplassressurser (retningslinjer for god praksis, veiledningsdokumenter/-håndbøker, opplæringsmateriell, markedsføringsmateriell og casestudier).

Denne rapporten kommer med anbefalinger om rammebetingelser for hvordan bedrifter effektivt kan implementere og integrere digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Last ned in: bg | cs | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | mt | sl |