Gjennomgang av forskningsgrunnlaget for rehabilitering og tilbakevending til arbeidslivet

Keywords:

Den europeiske arbeidsstyrken blir eldre. Eldre arbeidstakere er mer utsatt for uførhet og langvarig sykefravær, som medfører store kostnader. Formålet med sammendraget å gi oppsummert oppdatert kunnskap om hvilke ordninger, programmer og tiltak som finnes for yrkesmessig rehabilitering og hjelp til å vende tilbake til arbeidslivet, og hva de består av. Sammendraget analyserer eksisterende dokumentasjon på tiltakenes effekt og går inn på faktorene som må være til stede for å oppnå vellykket og varig rehabilitering og reintegrasjon.

Last ned in: en