HMS-puls – Arbeidsmiljø og helse på arbeidsplasser etter pandemien

Keywords:

Denne rapporten presenterer resultatene av en «Flash Eurobarometer – OSH Pulse»-undersøkelse som er utarbeidet på oppdrag fra EU-OSHA med formål om å få innsikt i status for arbeidsmiljø og helse (HMS) på arbeidsplasser etter pandemien.

Et representativt utvalg av mer enn 27 000 arbeidstakere fra alle EU-land, samt Island og Norge, ble intervjuet i april og mai 2022. De ble spurt om psykiske og fysiske helsebelastninger de står overfor og viktigheten av arbeidsmiljøtiltak på arbeidsplassene deres.

Undersøkelsen spurte også om arbeidsrelatert bruk av digitale teknologier og deres innvirkning på arbeidstakernes velvære.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet