Estonia: HMS-puls 2022: HMS på arbeidsplasser etter pandemien

Keywords:

Denne landsrapporten presenterer resultatene av en «Flash Eurobarometer – OSH Pulse»-undersøkelse som er utarbeidet på oppdrag fra EU-OSHA for å få innsikt i status for arbeidsmiljø og helse (HMS) på arbeidsplasser etter pandemien.

Intervjuer med arbeidstakere fant sted i april og mai 2022. De ble spurt om psykiske og fysiske helsebelastninger og viktigheten av HMS-styring på arbeidsplassene deres.

Last ned in: en | et |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet