Discussion paper - OSH preventive services and professionals

Forebyggende arbeidsmiljøtjenester: arbeidsmiljøeksperters perspektiv

Keywords:

I denne artikkelen presenteres perspektivet til arbeidsmiljøeksperter i Europa. Den tar for seg den aktuelle debatten om hvilken rolle forebyggende tjenester (interne og eksterne) spiller når det gjelder å bidra til at arbeidsmiljølovgivningen blir fulgt. Den beskriver også dagens panorama av forebyggende tjenester. Videre understreker den behovet for å få i gang en debatt i Europa om nødvendige forbedringer for å harmonisere det arbeidet som utføres av arbeidsmiljøeksperter og forebyggende tjenester.

Last ned in: en