Muskel- og skjelettlidelser hos arbeidstakere med multippel sklerose: i et oppgaveorientert perspektiv

Keywords:

Man mangler forståelse av muskel- og skjelettlidelser og årsakene til disse ved multippel sklerose (MS), men de påvirker livskvaliteten til mennesker med MS. MS påvirker også pasientenes arbeidsevne, og redusert mulighet for sysselsetting er den viktigste sosiale konsekvensen.

Dette dokumentet øker kunnskapsgrunnlaget om muskel- og skjelettlidelser ved MS og konsekvensene av dem på arbeidsaktivitetene til dem det gjelder. Arbeidsvilkårene for og arbeidsmiljøet til mennesker med MS må ofte tilpasses deres helsestatus, for faktorer knyttet til arbeid, støtte og symptomer påvirker deres muligheter til å få og beholde en jobb.

Dokumentet trekker fram positive sider ved en tverrfaglig tilnærming til intervensjon og rollen ergoterapi spiller. Det går nærmere inn på myndiggjøring gjennom opplæring, særlig for HMS-personell, og på måter å identifisere og gjennomføre rimelige tiltak som kan sette personer med funksjonsnedsettelser i stand til å få og beholde en jobb.

Last nedin: en