Irland: Fjerne risikoer fra respirabelt krystallinsk kvartsstøv i byggebransjen

Keywords:
Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2018–2019
Anbefalt organisasjon 

Det kreftfremkallende stoffet respirabel krystallinsk kvarts (RCS) er en svært alminnelig risiko på byggeplasser.

Takket være en engasjert toppledelse identifiserte BAM Ireland risikoer forbundet med dette farlige stoffet for arbeidere på sine byggeplasser, og fant måter å minimere risikoen på. Mange farer ble eliminert i designfasen – ved å erstatte bruken av materialer som inneholdt kvarts og aktiviteter som genererte kvarts, med tryggere alternativer – og renholdsprosedyrer og personlig verneutstyr ble forbedret og overholdelsen jevnlig kontrollert.

Selskapet stilte som betingelse for underentreprenører i anskaffelsesfasen at det måtte brukes avtrekk for kvartsstøv ved kilden, og de samarbeidet med en kjent produsent av profesjonelt verktøy for å kunne skaffe til veie det nødvendige verktøyet.

Bevisstgjøringstiltak sørget for at alle arbeidstakerne var kjent med risikoene og med fordelene ved å overholde sikkerhetsreglene, noe som skapte et bedre arbeidsmiljø og en kultur for forebygging.

 

Last ned in: en | is |