Inkludere arbeidsmiljø og helse i vurdering av cybersikkerhetsrisiko

Keywords:
Når konsekvensene av et cyberangrep vurderes, vies det ikke nok oppmerksomhet til aspekter knyttet til arbeidstakeres fysiske og mentale helse, som for eksempel personskader og psykososiale problemer. Det er fordi det blir sett på som en ekstern trussel, mens arbeidsmiljø og helse håndteres internt. For å håndtere cyberangrep må organisasjoner innlemme arbeidsmiljø og helse (HMS) i deres vurdering av cybersikkerhetsrisiko.
Dette diskusjonsnotatet undersøker arbeidsmiljørisikoer forbundet med cybertrusler og presenterer en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet. For eksempel er bevisstgjøring av alle interessenter, fra ansatte innen HMS til IT-sikkerhetssjefer, nøkkelen til å bekjempe nettkriminalitet.
Last ned in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |