Slik omformes ledelseskunsten av digital teknologi

Keywords:

Denne studien er resultat av et samarbeid mellom EU-OSHA, Europakommisjonens felles forskningssenter og Eurofound. Den beskriver hvordan digitalisering på arbeidsplassen kan bidra til en fremvekst av datadrevet ledelse, og hvordan dette kan påvirke organiseringen av arbeidet og aspekter knyttet til jobbkvalitet, som arbeidsmiljø og helse.

Rapporten inkluderer funn fra ESENER-undersøkelsen og foreslår en rekke tiltak som arbeidsplasser kan innføre for å redusere den potensielt negative effekten av datadrevet ledelse på arbeidstakeres velvære.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet