Framtidens arbeidsliv: nettdugnad
20/11/2015 Type: Høringsdokumenter 6 sider

Framtidens arbeidsliv: nettdugnad

Keywords:Framvoksende risikoer, ICT/digitalisation

Den teknologiske utviklingen har økt mulighetene for å "flytte" arbeidsoppgaver ut fra den tradisjonelle arbeidsplassen. Dette har ført til helt nye måter å organisere arbeidet på. Nettdugnad, eller "crowdsourcing", altså betalt arbeid organisert gjennom nettet, er et av disse nye arbeidsmønstrene. Denne artikkelen beskriver de viktigste risikoene som kan følge i kjølvannet av oppgaver som utføres av deltakerne i en nettdugnad. Den raske veksten på dette området av arbeidslivet har også skapt store utfordringer, og ikke alle utfordringer er løst, som eksemplene viser.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK

Ytterligere publikasjoner om dette emnet