Framtiden til (nett-)handelsbransjen i et HMS-perspektiv
11/12/2018 Type: Høringsdokumenter 7 sider

Framtiden til (nett-)handelsbransjen i et HMS-perspektiv

Keywords:ICT/digitalisation, Framvoksende risikoer, Transport

Netthandelen, som fortsatt vokser, er en bransje med utfordringer, for eksempel med tanke på de høye forventningene og kravene fra forbrukerne.

Det er kjent at bransjen sliter med vanskelige arbeidsvilkår som en konsekvens av arbeidsgivernes fokus på effektivitet — for eksempel høy plukkehastighet og lange arbeidsdager.

Artikkelen utforsker HMS-implikasjonene for de ansatte i e-handelen og ser på hva som kan gjøres for å ivareta sikkerheten og helsen deres.

Download in:BG | EL | EN | ES | FR | HU | IS | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet