Frankrike: Eliminerer bruken av farefulle løsemidler ved analyse av gjenvunnet materiale fra veiutbedring og veibygging.

Keywords:
Prisen for god praksis innen sunne arbeidsplasser 2018–2019
Organisasjon med pris 

Eiffage Infrastructures jobber med bygging og vedlikehold av veier i Frankrike. Selskapets laboratorieteknikere analyserer et høyt antall asfaltprøver fra 35 millioner tonn asfalt som fjernes årlig fra landets veier, for å finne ut om noe av den kan benyttes om igjen. Inntil nylig involverte denne analysen bruk av et organisk løsemiddel med klassifisering som kreftfremkallende, kjønnscellemutagent og reproduksjonstoksisk, og utsatte dermed potensielt tusenvis av arbeidere for risiko.

Den innovative metoden Analysis Safe som selskapet utviklet og tok i bruk har fullstendig eliminert bruken av organiske løsemidler, er dessuten raskere i bruk, beskytter med det både arbeidstakernes helse og miljøet, og sparer tid, penger og ressurser.

Last ned in: en | fr | sk |