Eksponering for biologiske agenser og helseproblemer i den forbindelse for helsepersonell

Keywords:

Som del av et stort prosjekt som har som mål å øke kunnskapen om biologiske agenser på arbeidsplassen, har EU-OSHA undersøkt risikoen eksponering for disse agensene utgjør for arbeidstakere i helsesektoren. Bildet som tegnes i dette drøftingsdokumentet, ble til gjennom skrivebordsanalyser og datainnsamling i tillegg til intervjuer og fokusgrupper med fagfolk og helsepersonell.

Drøftingsdokumentet framhever de ulike eksponeringstypene, helseeffekten av dem, eksponeringsveier og framvoksende risikoer som er relevante for sektoren. Det tar for seg arbeidstakergrupper som er særlig utsatt, og stiller spørsmål om hvilke politiske tiltak som kan bidra til å oppnå en mer systematisk tilnærming til risikohåndtering.

Last ned in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |