En nærmere titt på kjønnsdimensjonen ved fjernarbeid: konsekvenser for arbeidsmiljøet

Keywords:

Siden koronapandemien er fjernarbeid og hybridarbeid blitt stadig mer utbredt, og det har hatt en stor innvirkning på kvinner. Dette diskusjonsnotatet tar opp kjønnsdimensjonen ved fjernarbeid og arbeidsmiljø og ser på hva slags lovgivning vi har på området.

Faktorer som det er forsket lite på, er blant annet kjønnsdimensjonen ved nettmobbing, kjønn og arbeidsmiljøpolitikk på bedriftsnivå samt fraværet av kjønnsaspekter i arbeidsmiljøfokusert regulering av fjernarbeid. Notatet understreker at kjønnssensitive bestemmelser om fjernarbeid og hybridarbeid kan bidra til kvinners balanse mellom jobb og privatliv og integrering på arbeidsmarkedet.

Last ned in: en