Sammendrag - Muskel- og skjelettplager blant barn og unge: Prevalens, risikofaktorer, forebyggende tiltak

Keywords:

Det er forsket mye på muskel- og skjelettplager (MSP), men de fleste rapportene fokuserer på voksne. Denne sonderende artikkelen fokuserer på forskning på barn og unge – både før og etter inntreden i arbeidsmarkedet.

Ettersom mange MSP-problemer begynner i barndommen, er det viktig å identifisere hvordan de kan forebygges i tidlig alder. Mange faktorer påvirker utviklingen av muskel- og skjelettplager, inkludert fysiske faktorer (f.eks. overvekt, søvnmangel, sitting over lengre perioder), sosioøkonomiske faktorer og individuelle faktorer (f.eks. kjønn, alder). Denne artikkelen undersøker hvordan disse faktorene påvirker MSP hos barn og unge, hvordan de kan forebygges og hvordan god muskel- og skjeletthelse kan bli en grunnleggende del av utdanningen.

Last ned in: cs | de | en | es | is | it | pl | pt |