Sammendrag: Analyserapport om god praksis i arbeidslivet og bedriftenes behov for støtte

Keywords:

Denne publikasjonen er en oppsummering av en rapport som går gjennom gjeldende praksis i 36 selskaper — av varierende størrelse og i ulike bransjer — når det gjelder å håndtere utfordringene med en aldrende arbeidsstyrke. Den ser på hva som gjøres for enten å holde eldre arbeidstakere lenger i arbeid eller for å sikre bedre helse og velferd for alle ansatte, uansett alder. Motivasjonen og drivkreftene bak politikken og praksisen drøftes, i likhet med faktorene som avgjør om implementeringen lykkes, og utfordringene som følger med. Case-studiene avdekker dessuten at små og svært små bedrifter vil oppleve spesielle vansker når de skal gjennomføre slike tiltak. Rapporten inneholder forslag til hvilke støttetiltak som kan være nyttige for bedriftene, og anbefaler nyttige tiltak for framtiden.

Last ned in: en