E-fact nr. 72: Verktøyer for håndtering av nanomaterialer på arbeidsplassen, og forebyggende tiltak
19/06/2013 Type: E-facts 18 sider

E-fact nr. 72: Verktøyer for håndtering av nanomaterialer på arbeidsplassen, og forebyggende tiltak

Keywords: Farlige stoffer , Framvoksende risikoer, Nanomaterialer, Risikovurdering

Denne e-fact-artikkelen inneholder en kort innføring i nanomaterialer og hvilke HMS-risikoer de utgjør for arbeidstakerne, og beskriver og sammenligner en rekke verktøyer som arbeidsgivere og arbeidstakere kan bruke sammen for å håndtere disse risikoene på arbeidsplassen, samt en nærmere beskrivelse av anbefalte forebyggende tiltak.

Download in:CS | DE | EN | ES | FR | IT | LV | NL | NO

Ytterligere publikasjoner om dette emnet