E-fact nr. 72: Verktøyer for håndtering av nanomaterialer på arbeidsplassen, og forebyggende tiltak

Keywords:

Denne e-fact-artikkelen inneholder en kort innføring i nanomaterialer og hvilke HMS-risikoer de utgjør for arbeidstakerne, og beskriver og sammenligner en rekke verktøyer som arbeidsgivere og arbeidstakere kan bruke sammen for å håndtere disse risikoene på arbeidsplassen, samt en nærmere beskrivelse av anbefalte forebyggende tiltak.

Last ned in: cs | de | en | es | fr | it | lv | nl | no |