Digitalt plattformarbeid i helse- og sosialsektoren: konsekvenser for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Keywords:

Helse- og sosialsektoren har tradisjonelt ligget langt fremme når det gjelder datamaskinisering og digitalisering. Fortsatte teknologiske og samfunnsmessige endringer, fremskyndet av Covid-19-pandemien, påvirker ikke bare ansatte i sektoren, men også overkommeligheten og kvaliteten på omsorgstilbudet.

Denne artikkelen gir oversikt over farer og muligheter knyttet til arbeidssikkerhet og helse (HMS) ved digital plattformarbeid i sektoren, og dens funn tar sikte på å hjelpe beslutningstakere og plattformer med å adressere og håndtere arbeidstakernes behov, samt styrke helsesystemer over hele EU.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet