3D-utskrift: en ny industriell revolusjon
06/07/2017 Type: Høringsdokumenter 13 sider

3D-utskrift: en ny industriell revolusjon

Keywords: Farlige stoffer , Framvoksende risikoer, ICT/digitalisation

3D-utskrift er ennå relativt nytt, så vi vet ennå ikke så mye om potensielle konsekvenser for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Denne ekspertgjennomgangen gir oss en kort innføring i hva 3D-utskrift er, og tar for seg risikoene denne teknologien innebærer.

Leseren får bedre forståelse av relevante problemstillinger og av hvilke endringer som må gjøres for å ivareta helsen og sikkerheten til personer som arbeider med denne nye teknologien.

Download in:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT

Ytterligere publikasjoner om dette emnet