Finanser og budsjett

EU-OSHA finansieres av Den europeiske union.

EU-OSHA får hvert år tildelt midler av EUs budsjettmyndighet, som består av Europaparlamentet (direktevalgte representanter) og Rådet for Den europeiske union (representanter for regjeringene i de 27 EU-medlemsstatene).

EU-OSHA gjennomfører også spesifikke prosjekter som mottar øremerkede midler fra EU. Som eksempler kan nevnes et større pilotprosjekt om eldre arbeidstakeres helse og sikkerhet og et annet pilotprosjekt om HMS i EUs nabo- og partnerskapsland.

Forsvarlig økonomistyring

Gjennomføringen av budsjettet er underlagt reglene i EU-OSHAs finansreglement, som sikrer åpenhet og ansvarlighet

EU-OSHA bruker et aktivitetsbasert styrings- og budsjetteringssystem som gjør det mulig å overvåke aktivitetenes kostnader nøye. Dette er med på å sikre at arbeidsmiljøorganet bruker ressursene sine så effektivt som mulig.

Les de finansielle reglene som gjelder for budsjettet til Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (kun på engelsk).

Finansiell informasjon og budsjettinformasjon etter regnskapsår