Finanser og budsjett

EU-OSHA finansieres av Den europeiske union.

EU-OSHA får hvert år tildelt midler av EUs budsjettmyndighet, som består av Europaparlamentet (direktevalgte representanter) og Rådet for Den europeiske union (representanter for regjeringene i de 28 EU-medlemsstatene).

EU-OSHA gjennomfører også spesifikke prosjekter som mottar øremerkede midler fra EU. Som eksempler kan nevnes et større pilotprosjekt om eldre arbeidstakeres helse og sikkerhet og et annet pilotprosjekt om HMS i EUs nabo- og partnerskapsland.

Forsvarlig økonomistyring

Gjennomføringen av budsjettet er underlagt reglene i EU-OSHAs finansreglement, som sikrer åpenhet og ansvarlighet

EU-OSHA bruker et aktivitetsbasert styrings- og budsjetteringssystem som gjør det mulig å overvåke aktivitetenes kostnader nøye. Dette er med på å sikre at arbeidsmiljøorganet bruker ressursene sine så effektivt som mulig.

Les finansreglementet og gjennomføringsreglene som Det europeiske arbeidsmiljøorganets budsjett er underlagt (bare tilgjengelig på engelsk).

Finansiell informasjon og budsjettinformasjon etter regnskapsår