Pressemeldinger

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

En politibetjent, en resepsjonist og en fotterapeut, hver med en kronisk muskel-skjelettlidelse, drøfter erfaringene sine i en studie om det mest utbredte globale helseproblemet som berører arbeidstakere.

De er deltagere i en rekke casestudier som ser nærmere på veien tilbake til arbeidet eller å forbli i arbeidet med en kronisk muskel- og skjelettlidelse, for eksempel smerter i rygg, nakke, armer eller ben. Rapporten som analyserer studiene understreker at verdifulle arbeidstakere med muskel- og skjelettlidelser bør sees på som «fordeler, ikke problemer».

28/07/2020 - 01:15
En ny rapport fra det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) oppsummerer resultatene av et stort prosjekt for å håndtere eksponering for biologiske agens på arbeidsplassen og de tilhørende helseproblemene. Selv om det ble utført før covid-19-pandemien, er funnene fra prosjektet svært relevante i lys av den nåværende globale situasjonen. Resultatene dekker berørte sektorer, utsatte grupper, fremvoksende risikoer og overvåkningssystemer.
23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fysisk krevende arbeid, som håndtering av pasienter, er en viktig risikofaktor for muskel- og skjelettlidelser, noe som gjør at de er en stor bekymring for helsepersonale, der vond rygg og smerter i armer ofte er rapporterte problemer. Så hvordan kan vi takle muskel- og skjelettlidelser i denne bransjen?

Diskusjonsnotatet vårt gir en oversikt over muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplasser i helsevesenet, gjennomgår risikofaktorene og drøfter effektive tiltak for å forhindre, redusere og håndtere muskel- og skjelettlidelser.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

De siste dataene fra 2019-utgaven av Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) har blitt lagt til datavisualiseringsverktøyet vårt for ESENER.

For første gang er det mulig å sammenligne resultatene fra ESENER 2019 og ESENER 2014 på europeisk nivå og på landsnivå, etter aktivitetssektor eller etter etableringsstørrelse.

Pages

Pages