You are here

Pressemeldinger

29/11/2018 - 01:45

I en ny rapport offentliggjør EU-OSHA sine funn fra et større toårig prosjekt for å foregripe konsekvensene av digitaliseringen på arbeidstakernes helse og sikkerhet (HMS) i EU. De endelige resultatene av dette framsynsprosjektet fokuserer på utviklingen av IKT-støttet teknologi, mulige konsekvenser av disse teknologiene på arbeidets art og organisering og potensielle utfordringer og muligheter for HMS-arbeidet.

06/11/2018 - 01:30

Vinneren av prisen, som går til den beste filmen om temaet arbeid, er Marina av Julia Roesler fra Tyskland. 

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) støtter Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen, som arrangeres av den internasjonale dokumentar- og animasjonsfilmfestivalen i Leipzig (DOK Leipzig).

22/10/2018 - 01:45

Hvert år markerer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og dets partnere Den europeiske arbeidsmiljøuken med bevisstgjøringsarrangementer over hele EU, og til og med utenfor EU. Årets kampanjetema, som står sentralt i alle aktivitetene som pågår i uken 22.–26. oktober, er håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen.

26/06/2018 - 01:30

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) presenterer den offisielle kampanjen og hvilke mediepartnere som skal delta i den paneuropeiske HMS-kampanjen for 2018–2019 – Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer. Støtten fra disse partnerne er avgjørende for at kampanjen skal lykkes, og kampanjepartnere får tilbake i form av en hel rekke fordeler og muligheter.

19/06/2018 - 01:30

Den 19. juni inviterer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) til en konferanse på høyt nivå i Brussel for å utforske veien videre for å forbedre HMS-arbeidet i småbedriftene i Europa. Arrangementet bygger på funnene til EU-OSHAs prosjekt som så nærmere på HMS i små og svært små bedrifter, og sammenfaller med publiseringen av prosjektets endelige analyserapport, som går gjennom hovedfaktorene som påvirker HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter, og gir anbefalinger om god praksis og støtte for politikkutvikling.

25/05/2018 - 01:30

For å markere Den europeiske kreftuken 25.–31. mai 2018 publiserer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) sine nye funn fra prosjektet som har sett nærmere på hva kreft innebærer for arbeidstakere og arbeidsplasser over hele Europa. Publikasjonene identifiserer virkemidler, praksis, retningslinjer og intervensjoner som kan fremme vellykket rehabilitering og tilbakevending til jobb for kreftoverlevere.

Pages