You are here

Pressemeldinger

05/06/2019 - 12:00

EU-OSHA har et jubileumsarrangement i Bilbao den 5. juni, som markerer 25 års samarbeid for et tryggere og sunnere Europa. Dette gir oss anledning til å takke alle som har samarbeidet med byrået de siste 25 årene, og samtidig trekke fram mange viktige milepæler.

29/11/2018 - 01:45

I en ny rapport offentliggjør EU-OSHA sine funn fra et større toårig prosjekt for å foregripe konsekvensene av digitaliseringen på arbeidstakernes helse og sikkerhet (HMS) i EU. De endelige resultatene av dette framsynsprosjektet fokuserer på utviklingen av IKT-støttet teknologi, mulige konsekvenser av disse teknologiene på arbeidets art og organisering og potensielle utfordringer og muligheter for HMS-arbeidet.

06/11/2018 - 01:30

Vinneren av prisen, som går til den beste filmen om temaet arbeid, er Marina av Julia Roesler fra Tyskland. 

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) støtter Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen, som arrangeres av den internasjonale dokumentar- og animasjonsfilmfestivalen i Leipzig (DOK Leipzig).

22/10/2018 - 01:45

Hvert år markerer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og dets partnere Den europeiske arbeidsmiljøuken med bevisstgjøringsarrangementer over hele EU, og til og med utenfor EU. Årets kampanjetema, som står sentralt i alle aktivitetene som pågår i uken 22.–26. oktober, er håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen.

26/06/2018 - 01:30

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) presenterer den offisielle kampanjen og hvilke mediepartnere som skal delta i den paneuropeiske HMS-kampanjen for 2018–2019 – Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer. Støtten fra disse partnerne er avgjørende for at kampanjen skal lykkes, og kampanjepartnere får tilbake i form av en hel rekke fordeler og muligheter.

19/06/2018 - 01:30

Den 19. juni inviterer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) til en konferanse på høyt nivå i Brussel for å utforske veien videre for å forbedre HMS-arbeidet i småbedriftene i Europa. Arrangementet bygger på funnene til EU-OSHAs prosjekt som så nærmere på HMS i små og svært små bedrifter, og sammenfaller med publiseringen av prosjektets endelige analyserapport, som går gjennom hovedfaktorene som påvirker HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter, og gir anbefalinger om god praksis og støtte for politikkutvikling.

Pages